Hyvän esihenkilön 10 tunnusmerkkiä

Esihenkilöistä on helppo yleensä löytää virheitä, kuten tietysti alaisistakin. Omaa epäonnistumista ja huonoa mieltä on helpoin selittää muiden vajavaisuuksilla, eikä peiliin katsomisella. On myös valtavasti hyviä esihenkilöitä, jotka ansaitsevat kiitosta ja jotka oikeasti tekevät kaikkensa, että suoriutuisivat roolistaan kunnialla. Toki myös makuasiat vaikuttavat, ja toisen johtamistyyli puhuttelee enemmän kuin jonkun toisen. Hyvä esihenkilö osaa tietenkin luovia ja mukauttaa johtamistaan erilaisten persoonien mukaan. Alla 10 tunnusmerkkiä, joita hyvältä esihenkilöltä ainakin tulisi löytyä.

1. Kannustus ja inspirointi

Hyvä esihenkilö osaa tsempata ja kannustaa alaisiaan tekemään parhaansa ja vielä enemmän! On myös tärkeää saada alaiset työskentelemään parhaansa mukaan ilolla, eikä hampaat irvessä! Hyvä esihenkilö ei rankaise virheistä, vaan päinvastoin. Hän saattaa jopa kannustaa kokeilemaan erilaisia juttuja, ilman epäonnistumisen pelkoa. Ethän voi onnistua, jos et kokeile. Esihenkilö, joka sakottaa virheistä, ei ole tätä päivää. Uusien innovaatioiden syntyminen työntekijöiden ja tiimin kesken on hankalaa, jos esihenkilö ei anna niille tilaa. Hyvä esihenkilö inspiroi alaisiaan inspiroitumalla itse!

2. Luottamus puolin ja toisin

Hyvä esihenkilö luottaa alaisiinsa. Hän antaa vastuuta ja päätösvaltaa tietyissä raameissa. Hän ei tule päsmäröimään ja tekemään itse sinun töitäsi, vaan antaa sinulle tilaa. Esihenkilö ei tietenkään voi sokeasti luottaa kaikkiin alaisiinsa, vaan pitää alaistenkin toki kantaa kortensa kekoon ja olla luottamuksen arvoisia. On kuitenkin hyvä, ettei esihenkilö lähtökohtaisesti suhtaudu kaikkiin epäileväisesti ja ilman luottoa, vaan oletusarvona olisi, että alainen hoitaa velvoitteensa kuten on sovittu. Liiallinen kyttääminen ja turha raportointi syö alaisen motivaatiota ja työn iloa.

Esihenkilön täytyy myös itse olla luotettava. Hän ei esimerkiksi saa puhua eteenpäin alaisen kanssa luottamuksella käytyjä keskusteluita. Esihenkilön täytyy myös pitää lupauksistaan kiinni. Jos alaisen kanssa on sovittu tietyistä eduista, vapaapäivästä tai palkankorotuksesta, lupaukset tulee pitää. On myös tärkeää tehdä työsopimus kirjallisesti. Se suojaa molempia riitatilanteissa ja siitä voidaan tarkastaa, mitä on sovittu esimerkiksi työaikojen ja ylitöiden suhteen ja niin edelleen.

3. Keskusteluälykkyys

Esihenkilö voi työssään joutua joskus hankaliin ja vaativiin tilanteisiin ja neuvotteluihin, jotka vaativat keskusteluälykkyyttä. Keskusteluälykkyyteen kuuluu esimerkiksi tunteiden tunnistaminen ja niiden kohtaaminen rohkeasti, sekä erilaisten mielipiteiden sietäminen. Esihenkilö voi joutua setvimään erilaisia konflikteja ja siinä tarvitaan kunnollista keskustelukykyä, kykyä sanoa vaikeitakin asioita suoraan, mutta myötätuntoisesti.

Ärsyttääkö sinua työpaikallasi erinäiset käyttäytymismallit? Tästä blogikirjoituksesta saatat löytää muutaman tutun asian!

4. Palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Hyvä esihenkilö käy säännöllisesti kehitys- tai palautekeskusteluita alaistensa kanssa, jotta kukin pysyy kartalla missä mennään. Esihenkilön on hyvä tietää, mitä työhösi kuuluu ja miltä se sinusta tuntuu. Sinun on myös tärkeä saada esihenkilöltäsi palautetta, jotta tiedät mitä teet hyvin ja missä on kehitettävää. Palautteen antaminen on taitolaji, josta voisi kirjoittaa oman artikkelinsa kokonaan!

Hyvä esihenkilö osaa myös katsoa peiliin ja reflektoida omaa toimintaansa ja käyttäytymistään, sekä niiden vaikutusta koko työyhteisöön. Sen lisäksi, että hyvä esihenkilö antaa säännöllisesti palautetta alaisilleen, hän myös kerää palautetta itsestään ja omista johtamistaidoistaan ja reagoi palautteeseen sen vaatimalla tavalla. Hyvä esihenkilö myös kehittää johtamistaitojaan säännöllisesti esimerkiksi käymällä koulutuksissa, lukemalla ammattikirjallisuutta tai palkkaamalla mentorin/coachin.

5. Perehdytys ja työsuhdeasiat

Esihenkilön vastuulla on huolehtia siitä, että uusi työntekijä perehdytetään huolellisesti ja hän on perillä omaan työsuhteeseensa liittyvissä asioissa. Tämä ei tarkoita välttämättä sitä, että esihenkilö itse perehdyttäisi, vaan että alainen tulee ylipäätään perehdytetyksi ja joku on määrätty siihen tehtävään. Aika monesti uudet työntekijät ovat aivan ulapalla, kun kukaan ei ole johdonmukaisesti kertonut, mitä työhön kuuluu ja miten työt tehdään ja kenen puoleen erilaisissa ongelmatilanteissa tulee kääntyä. Keneltä esimerkiksi kysyä, jos palkka ei ole tullut sovittuna päivänä tai siinä on virhe, entä jos sairastut, mitä teet? Entä jos et osaa vastata asiakkaan kinkkiseen kysymykseen, keneltä kysyt tai mistä asian selvität?

6. Yksilöllinen mutta tasa-arvoinen johtaminen

Hyvä esihenkilö ymmärtää, että jokainen on yksilö erilaisine taustoineen, tarpeineen ja persoonallisuuksineen. Hyvä esihenkilö näkee alaisensa yksilöinä, vaikka he työskentelisivätkin tiiminä. Hän osaa myös mukauttaa johtamistaan kunkin yksilöllisten tarpeiden mukaisesti ja näkee kunkin vahvuudet työssä ja pyrkii tuomaan niitä esiin sekä hyödyntämään niitä. Miksi laittaa loistavaa esiintyjää ja ihmisten kanssa toimijaa johtamaan nettisivujen uudistamista ja laittaa hiljaisemmat asiakkaiden pariin? Toki joskus tämmöinen kummallinen järjestely voi toimiakin ja poikia jotain uusia näkökulmia, mutta lähtökohtaisesti alaisilta olisi hyvä kysyä ja heidän kanssaan keskustella, mihin he haluavat työssään keskittyä ja hyödyntää heidän ydinosaamistaan erilaisissa projekteissa, eikä vaan sysätä projekteja miten sattuu ja kenelle sattuu.

Vaikka alaisia tulisikin johtaa yksilöllisesti, pitää heitä silti kohdella tasa-arvoisesti. Esihenkilön tulee kuitenkin osata luovia siten, ettei tule suosineeksi enemmän toista kuin toista, esimerkiksi työtehtävien, työaikojen tai palkkauksen suhteen. Totta kai kokemus ja koulutus vaikuttaa edellä mainittuihin asioihin, mutta mikäli taustoissa ei ole merkittävää eroa, ei se saisi myöskään näkyä tilipussin koossa. Reilu työnantaja tarkistaa kunkin palkkauksen, vaikkei ”kilteimmät” uskaltaisikaan jatkuvasti olla vaatimassa lisää liksaa.

7. Tunnejohtaminen

Hyvällä esihenkilöllä olisi hyvä olla tietynlaiset tuntosarvet päässä, jotta hän osaisi aistia työpaikan tunneilmapiiriä ja pinnan alla piileviä räjähdysalttiita tilanteita. Hän aistii, jos työpaikalla on negatiivinen ilmapiiri ja hän pyrkii ottamaan tilanteen heti haltuun eli selvittämään negatiivisuuden syyt ja poistamaan ne, ennen kuin tilanne kärjistyy. Jos tilanne menee liian pitkälle, sitä voi olla vaikea tai jopa mahdoton enää korjata.

8. Kiitos sille, kelle se kuuluu

Hyvä esimies ei varasta ideoitasi. Joskus on tilanteita, joissa esihenkilö ei ota kuuleviin korviinsa antamaasi palautetta tai ideaa ja myöhemmin esittää sen omanaan. Hyvä esihenkilö antaa kyllä kiitoksen sille, kenelle kiitos kuuluu. Hyviä alaisia olisi myös kohtuullista palkita säännöllisesti hyvin tehdystä työstä. Palkitsemisessa ja kiittämisessä voi käyttää luovuutta ja mielikuvitusta ja huomioida tässäkin kukin yksilöllisesti. Ei ole välttämättä kiva saada lahjakorttia kauppaan, jota ei asuinpaikkakunnallasi edes ole eikä lahjakortti toimi verkkokaupassa… thanks for nothing.

9. Läsnäolo

Hyvä esihenkilö kuuntelee ja on läsnä. Alaisella voi joskus olla isokin kynnys purkaa mieltään painavia asioita esihenkilölle. Tilannetta ei auta yhtään se, jos esihenkilö ei kuuntele, ole läsnä tilanteessa tai jos häntä ei ylipäätään saa kiinni. On todella raivostuttavaa odotella esihenkilön vastaavan sähköpostiisi viikkotolkulla ja puhelimeen hän saattaa vastata vasta viidennellä soittokerralla. Toki esihenkilöt saattavat olla kiireisiä, mutta kyllä alaisenkin kysymyksiin pitäisi kohtuullisessa ajassa saada myös vastaus. Hyvä esihenkilö reagoi asioihisi, kysymyksiisi tai antamaasi palautteeseen ja luo sellaisen ilmapiirin välillenne, että sinun on turvallista keskustella. Jos et esimerkiksi ole tyytyväinen työtehtäviisi tai palkkaasi, tulisi sinulla olla olo, että voit huoletta puhua asiasta esihenkilösi kanssa.

10. Johdonmukaisuus

Hyvä esihenkilö on johdonmukainen päätöksissään ja ratkaisuissaan ja perustelee ne hyvin. On turhauttavaa saada tänään tällaiset ohjeet ja viikon päästä täysin erilaiset ohjeet samasta asiasta, kun olet näin ollen ja nähtävästi kerennyt tehdä jo viikon turhaa työtä.